Jørgen Mikael Andersen er født i 1958 i Nykøbing Mors.

Siden 1984 har Jørgen Mikael Andersen kontinuerligt arbejdet med oliemaleri, foto og musik. Han startede som sin kunstneriske løbebane som forskoleelev på Aarhus Kunstakademi og fortsatte på fagskolen, hvor han trådte sine barnesko som maler hos Mogens Gissel. Senere blev han optaget på det Jyske Kunstakademi, hvor han blev færdiguddannet som maler hos bl.a. Anne Thorseth, hvis undervisning tog farvelæren meget alvorligt, og hvor Jørgen Mikael Andersen stille og roligt byggede videre på og udviklede sin helt unikke tilgang til maleriet.

 

For Jørgen Mikael Andersen handler maleriet først og fremmest om farve, flade og rytme, og disse tre grundelementer iscenesættes på billedfladen således, at billederne fremstår porøse og ofte luftige. Farven påføres i tynde lag med pensler af forskellig størrelse, og den bagvedliggende hvide grund spille en afgørende rolle for billedopfattelsen, idet den aktiveres som et abstrakt ’negativt rum’, der spiller op til de bemalede fladers ’positive rum’. Mange af Jørgen Mikaels billeder er abstrakte og fremstår som myriader af farveklatter, prikker og streger, der organiserer sig efter uigennemskuelige logikker. Nogle ligner en form for filtret organisk natur, andre udstråler en boblende musisk energi og alle er de spontane og frigjorte i æstetisk forstand uden nogensinde at give køb på den primære intention: at være maleri først og fremmest.

Jørgen Mikael Andersen arbejder ofte meget længe på sine billeder, dyrker det mangfoldige, rytmiske og koloristiske, for derefter at udnytte den grå farves flertydighed i sine nonfigurative eller semiabstrakte billeder. Med afsæt i Joseph Alberts farvelære er han er optaget, af det forunderlige ved øjets fysiologi: dets evne til at opfatte farver og danne optiske efterbilleder (såkaldte haloer) i bevidstheden og på nethinden. Han ønsker med sine malerier at stimulere og aktivere beskuerens øje for gennem selve farvepåvirkningen at skabe nye uudtømmelige aflæsninger af maleriet.

Jørgen Mikael Andersen siger ”Det er min ambition at billederne kan opleves på flere planer: som rytmer, efterbilleder, repræsentationer og farver – optimalt i kombination og i uendelige variationer…… Jeg ser paralleller mellem musik, åndedræt, komposition og maleri, og jeg forsøger at skabe tilstande i mine billeder, som på et subtilt abstrakt plan, lader beskueren ane disse elementer og erkende deres slægtskaber.”

Således er billederne en form for sammenføjet ’natur’- i korporlig, musikalsk og visuel forstand - og hvert billede er afhængigt af det faktiske øje, som betragter det og især af, hvor intenst og længe betragteren er fordybet i billedet. Jo mere tid foran billedet, des flere lysende optiske komplementærfarver vil være i spil og des mere levende og ’syret’ kommer billedet til udtryk - og des dybere er den æstetiske virkning.

Trine Rytter Andersen projektleder, kunstskribent og kurator (foråret 2017)